Általános Szerződési Feltételek

Dátum: Érvényes 2015. május 30-tól


1. FORGALOM ÉS SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA

A bérlő egy adott tárhellyel fog rendelkezni, amelynek mérete maximum 2 gigabyte játékszerverek esetén. A megrendelést a http://craftmaster.hu/ címen található megrendelőlap kitöltésével kezdődik ennek az űrlapnak a helyes kitöltése kötelező. A szolgáltató biztosítja a bérlő számára a „akadásmentes” játéklehetőséget, valamint a szervergép 100/100 MBit-es internetkapcsolatát. A szolgáltatást a bérleti díj jóváírásakor indítja a szolgáltató majd, 12 órán belül elküldi az adatokat e-mailben a bérlő számára.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A szolgáltató vállalja, hogy 99,7%-os rendelkezésre állást biztosít éves szinten a játékszerver elérhetőségének érdekében. A szolgáltató nem vállal felelősséget önhibáján kívül bekövetkezett játékszerver leállás miatt. A szolgáltatónak a tervezett leállásról értesíteni kell a bérlőt a következő csatornák egyikén: weboldal (http://craftmaster.hu/), e-mail, belső üzenet, vagy telefon.

3. A SZERZŐDÉS IDEJE

A szerződő felek között automatikusan 1 hónapos szerződés lép életbe, amelyet bármelyik fél felbonthat. Előre befizetés esetén a szerződés időtartalma az előre befizetett havidíjak idejére szól.

4. A SZOLGÁLTATÁS MEGSZŰNÉSE

A szolgáltató megszüntetheti a szolgáltatást, ha a bérlő a hatályos magyar törvények szerint illegális tevékenységet végez rajta. A tárhelyen tilos elhelyezni illegális, jogvédett tartalmat. Ezesetben a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal és megszünteti a szolgáltatást. A bérleti díj elmaradása esetén a bérlő köteles lemondani a játékszerverét amennyiben arra már nem tart igényt, ezt megteheti e-mailben vagy telefonon. A bérlő a szerver nevében más szolgáltató domain nevét vagy IP címét reklámozza. A szolgáltató a bérleti díj elmaradása esetén köteles egy e-mailt vagy belső üzenetet küldeni az elmaradásról a játékszerver lekapcsolása előtt. A szolgáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a szolgáltatás megszűnése után ne legyen elérhető a bérlő számára a WebAdmin rendszer, az FTP hozzáférés, a játékszerver, subdomain, valamint esetlegesen a kommunikációs szerver.

5. A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA

A konfigfájlokban tilos módosítani a „tickrate” számot és a maximum megengedett „slot” számot, valamint a port számát. A szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal adatvesztés esetén. A tárhelyen elhelyezett játékszerver hibás konfigurálása esetén a szolgáltató nem vállal felelősséget, még akkor sem, ha a játékszerver ezáltal üzemképtelenné vált. A tárhelyen csak olyan játék-kiegészítők (mod-ok) használhatók, amelyek a szervergép processzorteljesítményéből 20%-nál többet nem használnak és 800 MB fizikai memóriánál többet nem foglalnak. A tárhely kizárólag az internetes játékszerverrel kapcsolatos fájlokat tartalmazhatja. A bérlő semmilyen magatartásával (így különösen internetes híroldalakon, közösségi portálokon, fórumokon, levelezőlistákon történő írásokkal) nem sértheti a szolgáltató jó hírnévhez való jogát, ellenkező esetben a bérlő aktív szolgáltatásai felfüggesztésre kerülhetnek.

6. ADATVÉDELEM

A CraftMaster tárhelybérleti szerződéseiben a bérlők által közölt adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően tartja nyilván és kezeli. A szolgáltató, mint adatkezelő a szolgáltató törvény 2. § 8. pontjának hatálya alá tartozik. A szolgáltató a bérlő által közölt adatok (2. § 1. pont) felhasználásának célját kizárólag a szerződés megkötésében, ill. a szerződésből eredő viták bírósági úton történő rendezésében jelöli meg. Kizárja tehát azt, hogy az ügyfél nevét, levelezési vagy elektronikus címét és bármilyen más - a szerződéskötéskor közölt - adatát harmadik félnek (természetes vagy jogi személy) kiadja.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Esetleges nézeteltérések esetén mindig a magyar nyelven írott szerződést kell figyelembe venni. Jelen Általános Szerződési Feltételeket valamennyi szerződésre alkalmazni kell.